Kundcase

Tyresö kommun

Tyresö kommun väljer WiSec för personalens säkerhet.

Hem  >  Kunder > Konserthuset


Konserthuset

 

På Konserthuset i centrala Stockholm tar man säkerhet på största allvar. Att läget mitt i city i kombination med sena arbetstider kan komma att innebära hotfulla situationer för personalen är något man är väl medveten om. 

Larmknappar med olika larmnivåer

Konserthuset har valt WiSec larmknappar som trygghetslarm för personalen. Trådlösa larmknappar finns utplacerade på olika ställen i huset för att anställda ska kunna larma när en hotfull situation uppstår. Varje larmknapp har två lika larmnivåer, svagt larm och starkt larm. Konserthuset har valt att skicka de svaga larmen till bland annat vaktmästare, receptionist och säkerhetsansvarig, och de starka larmen direkt till patrullerande väktare i området och larmcentral.

Trygghetslarm man faktiskt vågar använda

Just detta att kunna skilja på två olika larmnivåer är något som uppskattas. Vid mindre hotfulla situationer kan det oftast vara mer effektivt att kollegorna kommer till undsättning än att behöva vänta in väktare. Kunder som väljer att på detta sätt nyttja de olika larmnivåerna i WiSec larmknappar tenderar generellt sett att använda larmen oftare. De upplever inte larmandet lika dramatiskt som de som alltid kopplar larmknapparna direkt till väktare eller larmcentral.

WiSec larmknappar vid Nobelprisutdelningen

Vid större tillställningar som vid nobelprisutdelningen bevakar civilklädda väktare ceremonierna. Dessa väktare använder sig också i sin tur av WiSec larmknappar för att tillkalla förstärkning från kollegor i närheten och kontakta larmcentral. Ett knapptryckning från väktaren, och fem sekunder senare får kollegorna på Drottninggatan ett SMS med begäran om förstärkning till Konserthusets entré.